Nezle ve Grip Arasındaki 6 Önemli Fark

 

nezle ve grip arasındaki farklar

Özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösteren nezle ve grip benzer yakınma ve şikayetlere yol açsa da, etken patojenler, gelişim süreci, belirti ve bulguların şiddeti açısından önemli farklara sahiptir.

Nezle (soğuk algınlığı), rinovirüs, coronavirüs, adenovirüs, respiratuar sinsityal virüs, vb. kaynaklı olarak ortaya çıkan ve görece daha hafif bir klinik tablo yaratmaktadır. Grip ise influenza virüs tarafından gelişen yüksek ateş, halsizlik, kırgınlık, öksürük, yorgunluk ve şiddetli kas ve eklem ağrıları gibi belirti ve bulgularla seyreden daha ağır bir hastalıktır.

 

Kaliteli ve Sağlıklı Uykunun Önemi

uykunun önemi

Gündelik hayatımızın yaklaşık %36’sını geçirdiğimiz uyku, günboyu yorulan beyin ve vücudun dinlendiği ve yenilendiği tek dönemdir. Her yaş grubunun uyku gereksinimi farklılık arzetse de, çocukluk çağında en az 8-9 saat erişkinlikte ise en az 7 saatlik bir uyku gereksinimi vardır. Özellikle 6 saatten az uykularda farklı gerekçelerle dahi olsa ölüm riski %13 artmaktadır. Benzer bir şekilde 7 saatten az uyuyan kişilerde obezite gelişme riski önemli ölçüde artmaktadır.

 

Dudak Kanseri: Güneş ve Sigara Maruziyetinin Yüzümüzdeki Olumsuz Etkisi

Ekran Resmi 2019-07-02 11.36.24

  • Dudaklarımızın en önemli fonksiyonları: ses çıkarma, konuşma, emme, öpüşme ve duygu belirtmededir. Bunların yanısıra, yüzdeki konumu nedeniyle estetik olarakta önplandadır.

  • Dudak boyutları, ırka ve cinsiyete göre değişiklik gösterse de, yaklaşık 7-7.5 cm boyutundadır.

  • Dudak kanserlerinde en önemli risk faktörü güneş ışığı maruziyeti ve/veya tütün ve türevlerinin kullanımıdır.

  • Ülkemizde her yıl 1000’den fazla yeni dudak kanseri olgusu bildirilmektedir. Özellikle Batı ve Güney Anadolu’da (güneş maruziyetinin de yüksek olması nedeniyle) dudak kanseri sıklığı görece yüksektir.

  • Dudak kanserleri en sık alt dudakta gelişmektedir.

  • Dudak kanserinin en önemli bulgusu, dudak üzerinde iyileşmeyen, üzeri kabuklu ve/veya kanamalı yaradır. Kanser ilerledikçe boyunda lenf nodlarına yayılım da gösterebilmektedir.

  • Günümüzde dudak kanserinin tedavisi için en etkin ve ideal tedavi cerrahidir.

  • Cerrahi tedavinin planlanmasında ilk hedef, tümörün tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bununla birlikte, dudağın fonksiyonlarının da tekrar yapılandırılması ve estetik olarak iyi bir sonuç elde edilecek yöntemlerin tercih edilmesi önem arzetmektedir.

  • Dudak kanserlerinde, erken evrede tanı konduğunda yüksek sağkalımlar sağlanabilmekte ve yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir.