Nezle ve Grip Arasındaki 6 Önemli Fark

 

nezle ve grip arasındaki farklar

Özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösteren nezle ve grip benzer yakınma ve şikayetlere yol açsa da, etken patojenler, gelişim süreci, belirti ve bulguların şiddeti açısından önemli farklara sahiptir.

Nezle (soğuk algınlığı), rinovirüs, coronavirüs, adenovirüs, respiratuar sinsityal virüs, vb. kaynaklı olarak ortaya çıkan ve görece daha hafif bir klinik tablo yaratmaktadır. Grip ise influenza virüs tarafından gelişen yüksek ateş, halsizlik, kırgınlık, öksürük, yorgunluk ve şiddetli kas ve eklem ağrıları gibi belirti ve bulgularla seyreden daha ağır bir hastalıktır.

 

Kaliteli ve Sağlıklı Uykunun Önemi

uykunun önemi

Gündelik hayatımızın yaklaşık %36’sını geçirdiğimiz uyku, günboyu yorulan beyin ve vücudun dinlendiği ve yenilendiği tek dönemdir. Her yaş grubunun uyku gereksinimi farklılık arzetse de, çocukluk çağında en az 8-9 saat erişkinlikte ise en az 7 saatlik bir uyku gereksinimi vardır. Özellikle 6 saatten az uykularda farklı gerekçelerle dahi olsa ölüm riski %13 artmaktadır. Benzer bir şekilde 7 saatten az uyuyan kişilerde obezite gelişme riski önemli ölçüde artmaktadır.

 

Dudak Kanseri: Güneş ve Sigara Maruziyetinin Yüzümüzdeki Olumsuz Etkisi

Ekran Resmi 2019-07-02 11.36.24

 • Dudaklarımızın en önemli fonksiyonları: ses çıkarma, konuşma, emme, öpüşme ve duygu belirtmededir. Bunların yanısıra, yüzdeki konumu nedeniyle estetik olarakta önplandadır.

 • Dudak boyutları, ırka ve cinsiyete göre değişiklik gösterse de, yaklaşık 7-7.5 cm boyutundadır.

 • Dudak kanserlerinde en önemli risk faktörü güneş ışığı maruziyeti ve/veya tütün ve türevlerinin kullanımıdır.

 • Ülkemizde her yıl 1000’den fazla yeni dudak kanseri olgusu bildirilmektedir. Özellikle Batı ve Güney Anadolu’da (güneş maruziyetinin de yüksek olması nedeniyle) dudak kanseri sıklığı görece yüksektir.

 • Dudak kanserleri en sık alt dudakta gelişmektedir.

 • Dudak kanserinin en önemli bulgusu, dudak üzerinde iyileşmeyen, üzeri kabuklu ve/veya kanamalı yaradır. Kanser ilerledikçe boyunda lenf nodlarına yayılım da gösterebilmektedir.

 • Günümüzde dudak kanserinin tedavisi için en etkin ve ideal tedavi cerrahidir.

 • Cerrahi tedavinin planlanmasında ilk hedef, tümörün tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bununla birlikte, dudağın fonksiyonlarının da tekrar yapılandırılması ve estetik olarak iyi bir sonuç elde edilecek yöntemlerin tercih edilmesi önem arzetmektedir.

 • Dudak kanserlerinde, erken evrede tanı konduğunda yüksek sağkalımlar sağlanabilmekte ve yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir.

Horlama: Uyku Apnesinin En Önemli Bulgusu

 

Colorful People Wallpaper (5)

Horlama, uykuda solunum halindeyken geçen havanın daralmış durumdaki burun, boğaz ve/veya yutaktan geçişi esnasında bu bölgelerdeki yumuşak dokuların titreşmesiyle ortaya çıkan yüksek ses olarak tanımlanmaktadır. Bu yakınma, sıklıkla uyku apnesi (tıbbi terminolojide) olarak ifade edilen uykuda solunum durması ile birlikte seyretmektedir. Uyku apnesi olan hastalarda gece boyu tekrarlayan nefes durması atakları olmaktadır ki buna bağlı olarak oluşan en önemli yakınmalar:

 1. Sabahları dinlenmiş kalkamamak,

 2. Sabah başağrıları,

 3. Boğaz ve burun kuruluğu,

 4. Gündüz uykululuk ve sersemlik hissi,

 5. Sinirlilik hali

 6. İş veya derste konsantrasyon kaybı

 7. Araç kullanırken uyuklama halidir.

Bu çerçevede, özellikle uyku apnesi olan olgularda trafik ve iş kazaları, kalp damar hastalıkları, kalp yetmezliği ve felç gibi hayatı tehdit eden olayların gelişme riski önemli ölçüde artmaktadır.

Sigarayı Bırakın, Sağlığınıza Kavuşun.

Quit Smoking Timeline Infographic (1)

Günümüzde sigaranın kalp damar hastalıkları, felç, kronik akciğer hastalıkları ve birçok kansere (akciğer, gırtlak, mesane, vb.) yol açtığı bilinmektedir.  Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tütün ve türevlerini tüketmek en önemli halk sağlığı sorunları arasında gösterilmektedir. Gelişmiş ülkelerde, 60’lı 70’li yıllardan beri sigara kullanımı ile ilgili yasaklar bulunmaktadır. Ülkemizde de sigara kullanımına yasaklar getirilmiş olsa da, maalesef hala sigara kullanım oranları olması gereken düzeyin üzerinde seyretmektedir.

Sağlıklı Uykunun 8 Kuralı

SAĞLIKLI UYKUNUN 8 KURALI (1)

Tüm hayatımızın yaklaşık üçte birini geçirdiğimiz uyku, gündelik hayatta yorulan beyin ve vücudun dinlendiği ve yenilendiği tek dönemdir. Uyku döneminde tüm vücut sistemleri yavaşlar ve rahatlar; böylelikle yeni bir güne uyandığımızda ruhen ve fiziksel olarak hazırlıklı olmamız mümkün olur. Bu nedenle kaliteli ve düzenli bir uyku, sağlıklı bir hayat için çok önemlidir.

Çocukluk Çağında Boyunda Lenf Nodu Büyümesi (Lenfadenopati) Ne Zaman Tehlikelidir?

Bağışıklık sistemimizin önemli bir parçasını oluşturan lenf nodlarının en önemli görevleri: lenfi filtrelemek ve bağışıklık sistemine destek vermektir. Sağlıklı bir kişinin vücudunda yüzlerce lenf nodu bulunmaktadır ve bunların önemli bir çoğunluğu baş boyun bölgesinde yer almaktadır.

lenf nodu

Özellikle 4-8 yaş grubu çocuklukların %90’ında  farklı boyutlarda lenf nodu büyümeleri saptanmaktadır. Tıbbi terminolojide lenf nodu büyümesi, “lenfadenopati” olarak adlandırılmaktadır. Bu klinik durum genellikle baş boyundaki lenf nodlarının 1-1.5 cm den büyük olmasını ifade etmektedir. Çocukluklarda boyun yağ doku düzeyinin düşük olması nedeniyle bu boyuttaki lenf nodları görünür veya elle hissedilir olmaktadır, ki bu durum aileleri alarma geçirir.

Bilimsel çalışmalara göre, çocukluk çağında baş boyunda gelişen lenf nodlarının büyük çoğunluğu viral veya bakteriyel enfeksiyonlara bağlı oluşmaktadır. Ancak, yaklaşık %5 civarında olguda kanser kaynaklı (özellikle lenfoma) lenf bezi büyümeleri de olmaktadır. Bu nedenle, özellikle küçülmeyen ve/veya büyüme eğilimindeki düzensiz şekilli, çevre dokulara yapışık, kümelenme oluşturan, sert kıvamlı lenf nodları dikkat çekicidir. Bunun yanısıra, sebebi açıklanamayan kilo kaybı ve/veya yüksek ateş, gece terlemeleri, iştahsızlık, halsizlik, vb. belirti ve bulguların eşlik etmesi de önem arzeder ve hekime başvurulması gerekliliğini doğurur.

Kaynaklar:

 1. Rajasekaran K, Krakovitz P. Enlarged Neck Lymph Nodes in Children. Pediatr Clin N Am 2013;60:923–6.
 2. Gaddey HL, Riegel AM. Unexplained Lymphadenopathy: Evaluation and Differential Diagnosis. Am Fam Physician. 2016;94:896-903
 3. Deosthali A ve ark. Etiologies of Pediatric Cervical Lymphadenopathy: A Systematic Review of 2687 Subjects. Glob Health 2019;6:2333794X19865440.

Kronik Sinüzitte Önemli Risk Faktörü: Reflu

Reflu sinüzit

Yetişkinlerde gelişen kronik rinosinüzit, 12 haftadan uzun süredir devam eden burun ve sinüslerdeki enflamasyon belirtileri (burun tıkanıklığı, konjesyon, burun akıntısı, yüz ağrısı/basınç/dolgunluk, koku alma duyusunda azalma veya kayıp) ile karakterizedir.  Farklı ülkelerde yapılmış toplumsal çalışmalarda, kronik rinosinüzit sıklığının %8.0-%11.9 arasında olduğu saptanmıştır.

Kronik rinosinüzit gelişiminde birçok farklı faktörün (nazal polipler, alerjik rinit, septum deviyasyonları, vb.) rol aldığı bilinmektedir. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, gastro- ve larengofarengeal reflü hastalıklarının (mide içeriğinin yemek borusu ve gırtlağa kaçması) da kronik rinosinüzit gelişimine yol açtığını işaret etmektedir. Bu olgularda, kronik rinosinüzitin etkin tedavisinin yapılabilmesi için gastro- ve larengofarengeal reflü tedavisinin de planlanmış olması gerektiği önemle vurgulanmaktadır.

Kaynakça:

 1. Leason SR ve ark. Association of gastro-oesophageal reflux and chronic rhinosinusitis: systematic review and meta-analysis. Rhinology 2017;55:3-16.
 2. Katle EJ ve ark. Gastro-oesophageal reflux in patients with chronic rhino-sinusitis investigated with multichannel impedance – pH monitoring. Rhinology 2017;55:27-33.