COVID-19 Pandemisinde Neden (Mecbur Olmadıkça) Evden Çıkmamalıyız?

Şekil - 1 (1)

Dünyada 200’e yakın ülkeyi etkisi altına alan COVID-19 Pandemisinde birçok ülke, vatandaşlarının mecbur kalmadıkça evden çıkmaması çağrısında bulundu. Ülkemizde de, benzer çağrıların yanısıra 65 yaş üstü kişilerin evden çıkmaması yönünde yasaklar getirildi. Peki, neden (mecbur kalmadıkça) evden çıkmamız istenmiyor? Bunun temel nedeni: “bulaş zinciri“ni kırmak. Bilindiği üzere, COVID-19’un en önemli bulaş yolları: “damlacık”, “aerosol” ve “ellerle yüze, ağız, burun, göz,vb. taşıma” kaynaklı olduğu için ev dışında viral yükün fazla olduğu ortamlar, başka kişilerle yakın temaslar, fiziksel olarak ellerimize olan bulaşlar bizlerin de hasta olmasına ve/veya hastalığı yakınlarımıza ve sevdiklerimize bulaştırmamıza yol açmaktadır. Böylelikle, pandeminin toplumda yayılım hızını kırmak zorlaşmaktadır. Hem kendimizin hem çevremizin enfekte olmasını istemiyorsak, evden sadece mecbur kaldığımız zamanlarda çıkacağız.

 

COVID-19 Pandemisinde, Doktorlar Neden (Mecbur Olmadıkça) “Hastaneye Gelmeyiniz!” Diye Uyarıyor?

covid-19-4971811_1920

Dünyada 200’e yakın ülkede etkisini gösteren COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle sağlık personelleri ve çalışanları “Mecbur olmadıkça hastaneye gelmeyiniz!” diyorlar. Peki, neden? Aslında bunun üç önemli nedeni var:

  1. COVID-19 hastalığı dışında çok acil ve önemli olmayan nedenlerle hastaneye gelen kişilerin, COVID-19 hastalarıyla temasını azaltmak böylelikle hastalığın başka kişilere yayılmasını engellemek.

  2. COVID-19 pandemisi nedeniyle hastanelerde artmış olan işyükünün kontrol altına alınması ve öncelikli statüsünde olan COVID-19 hastalarına ayrılacak zamanın daha etkin yönetilebilmesi.

  3. COVID-19 pandemisi nedeniyle kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman ve sarf malzemelerin gereksiz tüketimini azaltmak.

Bunlardan dolayı, COVID-19 pandemisi boyunca acil ve önemli bir sorununuz olmadıkça hastanelere başvurmaktan kaçınınız.

Pandemi Nedir?

connection-4884862_1920

Pandemi (Yunanca: pan=tüm ve demos=insanlar),  bir kıtayı veya tüm dünya gibi çok geniş alanları etkisi altına alarak yayılım gösteren salgın hastalıklara verilen genel bir addır. 2019 yılında Çin’in Wuhan bölgesinden başlayan COVID-19 salgını artık tüm dünyayı sarmış durumdadır. Unutulmamalıdır ki, pandemilerin sadece bir sağlık sorunu olarak görülmesi eksikliktir. Bu özel durum, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, güvenlik, vb. gibi hayatın birçok alanında özel koşullar oluşturulmasını gerektirir. O nedenle, toplumun birlikte hareket etmesi ve kurallara uyması oldukça önemlidir.